Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

8059 c0ac 500
Reposted fromicantstop icantstop

April 24 2017

5076 ed22 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

April 21 2017

April 17 2017

April 08 2017

3211 8780
Reposted fromnyaako nyaako
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany

March 24 2017

1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialaters laters
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaters laters

March 05 2017

3814 a8df 500

February 25 2017

8233 413e
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viahereyes hereyes
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viayouuung youuung

July 07 2015

9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...

June 29 2015

0387 395e 500
Reposted byelentarie elentarie
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackcat blackcat
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viax-ray x-ray

June 22 2015

7934 6a9e
Reposted byx-raycorazmniej
Reposted fromanks anks viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...